Government

Sino si Lito Patay at ang ‘Davao Boys’ ng Duterte’s drug war

Sino si Lito Patay at ang 'Davao Boys' ng Duterte's drug war

Visayan ang gamit na wika ng mga pulis nang pinasok nila ang bahay ni Kathrina Polo at binaril nila sa ulo at puso ang kanyang asawa noong Agosto 2016 sa Quezon City.

“Ang pulis ay patuloy na nagsasalita sa Visayan dahil alam nila na hindi ko maintindihan,” sabi ni Kathrina sa report ng Reuters.

Ang paggamit nila ng Visayan ay isang tanda sa pagkakakilanlan ng mga killer ng kanyang asawa.

Bakit bigla nalang napadpad sa Quezon City ang Visayan-speaking na mga pulis at sino ang kanilang lider?

Ayon sa special report ng Reuters, ang mga pulis na connected sa operation where Kathrina’s husband was shot ay galing sa police station in Quezon City Police District called Station 6 o Batasan Station na tinagurian din na nasa “violent frontline” sa drug war ni Pres. Duterte.

“Of the 12 police stations in Quezon City, which is part of Metro Manila, Station 6 was by far the most lethal. Its officers killed 108 people in anti-drug operations from July 2016 through June 2017, the campaign’s first year, accounting for 39 percent of the city’s body count, according to Quezon City Police District crime reports reviewed and analyzed by Reuters.

“Almost all of these killings were carried out by Station 6’s anti-drug unit, the reports show. The officers who formed the core of that unit hailed from or near Davao, the southern hometown of President Duterte. They called themselves the “Davao Boys” – and spoke in the region’s language, Visayan.”

Sa 12 istasyon ng pulisya sa Quezon City, na bahagi ng Metro Manila, ang Station 6 ay ang pinaka-nakamamatay. Ang mga opisyal nito ay pumatay ng 108 katao sa mga operasyong anti-droga mula Hulyo 2016 hanggang Hunyo 2017, ang unang taon ng kampanya 39 porsyento ng bilang ng katawan ng lungsod, ayon sa ulat ng krimen ng Quezon City Police District ay sinuri at pinag-aralan ng Reuters.

Halos lahat ng mga pagpatay na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng anti-drug unit ng Station 6, ang mga ulat ay nagpapakita. Ang mga opisyal na bumubuo sa core ng yunit na iyon ay galing mula sa o malapit sa Davao, ang pinanggalingan na bayan ni Pangulong Duterte.

Tinawag nila ang kanilang sarili na “Davao Boys” – at nagsalita sa wika ng rehiyon, Visayan.

Ito ang sabi sa report ng Reuters.

May 10 sa kanila, ang kanilang amo, si Police chief Lito Patay, ay nagsabi sa Reuters.

Kinuha niya ang utos ng Station 6 noong Hulyo 2016, sa ilang sandali lamang matapos magsimula ang digmaang droga ni Duterte.

Si Patay ay mula rin sa Davao, kung saan siya ay nanguna sa isang paramilitar na yunit ng pulisya. Tungkol sa mataas na pagkamatay ng Station 6 sa ilalim ng kanyang command, sinabi ni Patay na pinatay lamang ng kanyang mga opisyal ang mga armadong suspek na nakipaglaban.

 

Larawan ni Station 6 Police Chie Lito Patay mula sa Reuters.

Ayon sa report ng Reuters, ang ilan sa mga members ng “Davao Boys” ay sina: Richard Timon; Michael Maderable; Ronie Banggat; Jun Ralph Piñero; Emmanuel Ibit; Renante Solomon; Dennis Pal; and Charles Owen Molinos.

LETHAL TEAM: Some of the Davao Boys charted their journeys on Facebook. From left to right: Patay speaks to some of his men on the roof of Station 6, where the Davao Boys lived; Michael Maderable, who according to the crime data took part in operations that killed at least 55 people; Charles Owen Molinos (on the right) posted this picture of himself on the plane from Davao to Manila. (Reuters)

Mababasa ang buong report ng Reuters dito: How a secretive police squad racked up kills in Duterte’s drug war

Meanwhile, binatikos naman ni Presidential spokesperson Harry Roque ang report ng Reuters, saying hindi sila nabigyan ng tamang panahon to air their side.

“That was a foul report,” he said.

“What’s so significant about that? Porke taga-Davao na na-assign dyan gagawa kayo story na inutusan na pumatay ng pumatay? Wow, napaka-incredible ng story n’yo; sinong gumawa ng story na ‘yan?” sabi naman ni PNP Chief Bato Dela Rosa sa report ng Reuters.

Ang tanong: Bakit kaya nasabi ni PNP Chief Bato Dela Rosa na “unfair” ang report ng Reuters tungkol sa “Davao Boys” at ang kanilang connection sa Duterte’s drug war death toll?

 

Previous ArticleNext Article