Government

Dear Duterte, DDS, at sambayanang Pilipino: ‘Mananaig ang kabutihan at katarungan. Matatapos din ang pagtangis.’

Dear Duterte, DDS, at sambayanang Pilipino: 'Mananaig ang kabutihan at katarungan. Matatapos din ang pagtangis.'

Nang mabalitaan ni Herodes na isinilang na ang Hari ng mga Hudyo, tinangka nyang lokohin ang Tatlong Pantas na bibisita sa sanggol. Ipaalam daw ng mga ito sa kanya ang kinaroroonan ng bagong silang na bata para diumano’y makabisita din siya.

Di siya binalikan ng mga pantas, matapos silang balaan ng angel. Nabaliw si Herodes sa inggit at takot sa batang hari. Ipinag-utos nya sa kanyang mga sundalo na puntahan at pagpapatayin ang lahat ng sanggol at bata sa buong Bethlehem at karatig na lugar.

Naganap ang masaker ng mga inosente, na sinulat ng propeta: “Narinig sa Rama ang isang tinig — panaghoy at mapait na pagtangis, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila.”

Tinuring na mga martir ang mga sanggol at batang minasaker. Di napigil ni Herodes ang pagdating ng Mesiyas — okasyong ipinagdiriwang at dinadakila natin hanggang ngayon.

Angkinin natin ang diwa ng pagasa na hatid ng Pasko.

Mabibigo ang sinumang haring pumapatay ng mga sanggol, bata at iba pang mga inosente. Mananaig ang kabutihan at katarungan. Matatapos din ang pagtangis.

 

Mula sa Movement Against Tyranny

 

 

Previous ArticleNext Article