Government

Bakit kailangan na pakinggan ni Pangulong Duterte ang panawagan ni OFW Mary Jane Veloso

Bakit kailangan na pakinggan ni Pangulong Duterte ang panawagan ni OFW Mary Jane Veloso

Mahal na Pangulo ng Pilipinas, ako po si Mary Jane Veloso na nagmamakaawa at gustong patunayan na wala akong kasalanan at mapalaya sa kasong hindi ko ginawa.

Pangulong Duterte kayo po ang ama ng aming bansa at isa po sa inyong tungkulin na protektahan ang inyong mga anak sa kapahamakan na nagbabanta sa kanilang buhay lalong lalo na po sa tulad naming mahihirap na nagiging biktima na masasamang tao na naghahangad ng kayamanan sa masamang paraan.

Pangulong Duterte, hinihinto po ang pagbitay sa akin dahil inako na po ni Christine at Kuya Julius na wala akong kasalanan at hindi ko po alam ang droga na nakuha sa loob ng bag na dala ko. Pero bakit po magtatatlong taon na ang nakakalipas nang ihinto ang bitay sa akin, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakamtan ang katarungan?

Pangulong Duterte, buong puso po akong humihingi ng tulong sa inyo para payagan akong magtestigo sa kaso ni Christina Sergio doon sa Pilipinas para maibunyag ang katotohanan at maparusahan ang taong talagang may kasalanan.

Alam ko po na galit po kayo sa droga at gustong mapuksa ang sindikato ng droga para sa kabutihan ng ating bansa at kaligtasan ng ating mga kabataan. Pero paano po ninyo masusugpo ang lahat ng may kaugnayan sa droga?

Pangulong Duterte, katulad po ng kasong kinakaharap ko sa ngayon, kung hindi niyo po ako bibigyan ng pagkakataon na tumestigo para ibunyag ang katotohanan sa kasong ito, paano po ninyo malalaman na isa lamang akong biktima at ang talagang nagkasala ay si Christina Sergio?

Pangulong Duterte, nasa kamay po ninyo ang kaligtasan ng aking buhay. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na makakamtan ko ang katarungan kasi kasama ko po ang diyos sa laban pong ito. At hanggang kailanman hinding hindi ko aakuin ang kasalanang hindi ko ginawa.

Pangulong Duterte lubos po akong umaasa na pagbibigyan po ang aming kahilingan na payagan na tumestigo para mapatunayan ko po na wala akong kasalanan.

Para po sa korte natin dyan sa Pilipinas na may hawak ng kaso ni Christina Sergio, humihingi po ako ng tulong sa inyong lahat na pag-aralan po ninyo pong mabuti ang kasong ito para mabunyag ang katotohanan at maparusahan ang talagang may kasalanan.

Humihingi po ako ng tulong sa mga judge at abogado na may hawak ng kasong ito na huwag ninyo pong hayaan na ang kasamaan ang manaig. Kung mangyayari po iyon marami sa aming mga biktima ang magbubuwis ng buhay dahil sa hindi makatarungang korte.

Buong puso po akong nagtitiwala at umaasa na gagawin po ninyo ang lahat para lumabas ang katotohanan at mailigtas ang isang buhay na nasa bingit ng kamatayan.

Nagpapasalamat po ako sa lahat ng abogado na may hawak ng kaso ko, sa Migrante, sa mga pastor, at madre, sa lahat ng simbahan, at sa lahat ng kababayan ko sa Pilipinas. Gayundin po sa lahat ng tao sa buong mundo. Nagpapsalamat po ako sa inyong lahat na patuloy na nakikipaglaban, nagmamahal, nagdadasal, sumusuporta at walang sawang humihingi ng tulong para mabigyan ako ng katarungan at mapawalang-sala.

Nagpapasalamat po ako sa Poong Maykapal na siyang gumagabay sa ating lahat. At maswerte ako dahil maraming taong nagmamahal at patuloy na naniniwala na wala akong kasalanan.

Hinding-hindi ko pababayaang mabalewala ang tiwala na ibinigay ninyo sa akin. Hindi po ako susuko at patuloy na lalaban kasi alam ko na kasama ko ang Diyos at gayundin po kayong lahat sa laban kong ito.

Naniniwala po ako na makakamtan ko ang katarungan at mapapawalang-sala kasi alam ng Diyos na wala akong kasalanan.

Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa’y patnubayan tayong lahat ng Panginoon Diyos.

 

 

Ang tanong: Sa gitna ng kanyang drug war, may totoong damdamin ba si Pangulong Duterte bilang isang ama ng bansa na protektahan ang kanyang mga “anak”–tulad ni OFW Mary Jane Veloso– sa kapahamakan na nagbabanta sa kanilang buhay lalong lalo na sa mahihirap na nagiging biktima ng masasamang tao?

Previous ArticleNext Article